Webbutik

MENY

Pollare med taktila bilder - Kan sådana utformningsdetaljer underlätta för personer med synnedsättningar att hålla riktningen när de korsar en körbana?

Dokumentbeteckning: 2014:118

För att personer som är blinda ska kunna orientera sig i den byggda miljön behövs sammanhängande/kontinuerliga ledstråk som går att följa från start- till målpunkt. De ska inte löpa över kör- eller cykelbanor utan enbart finnas på säkra ytor där det inte finns fordonstrafik. För att underlätta orienteringen vid korsande av cykel- eller körbanor behövs stöd för att personer som är blinda ska kunna hitta t.ex. ett övergångsställe och att kunna ta ut riktningen över cykel- eller körbanan. En sådan lösning är pollare med taktil information. Rapporten redovisar en studie av hur pollare med taktil information fungerar för personer som är blinda.
Artikelnr: TV000178