Webbutik

MENY

Trafikverkets miljöutredning

Dokumentbeteckning: 2015:050

Trafikverkets Miljöutredning beskriver den miljöpåverkan som uppstår till följd av verksamheten. Miljöutredningen utgör underlag för Trafikverkets miljöarbete, den beskriver till exempel de miljöområden som vi arbetar inom till följd av den miljöpåverkan som uppstår. Miljöutredningen genomlyser organisation och processer, verksamhetens miljöpåverkan och de miljöaspekter (aktiviteter) som ger upphov till miljöpåverkan.
Artikelnr: TV000177