Webbutik

MENY

Roslagsbanan – precisering av riksintresse

Dokumentbeteckning: 2015:042

Rapporten redovisar de anspråk riksintresset Roslagsbanan ställer på markanvändning och omgivningar. Den ska tjäna som underlag för kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters handläggning av ärenden som berör riksintresset.

Artikelnr: TV000137