Webbutik

MENY

Lastplatser Region Syd - behovsutredning av lastplatser, kategori A, B och C – Kortversion

Dokumentbeteckning 2015:038

Föreliggande rapport baseras på en sammanslagning av de bägge studier där lastplatser kategori A, B och C, som ägs av Trafikverket i Region Syd, har utretts. Underlagsmaterialet i utredningarna har bestått av dels material tillhandahållen av
Trafikverket, dels genomförda intervjuer med: Kommunen lastplatsen ligger i, de  största företagen i kommunen, tågoperatörer, de största speditörerna i närområdet, skogsbolag samt företag som arbetar med grus- och stentäkter.

Huvudrapporter:
Lastplatser Region Syd - behovsutredning av lastplatser, kategori A
Lastplatser Region Syd - behovsutredning av lastplatser, kategori B och C


Artikelnr: TV000128