Webbutik

MENY

Bättre trafikhantering vid evenemang - Delprojekt 1: Systemförutsättningar för trafikledning vid evenemang

Dokumentbeteckning 2014:146

År 2000 tecknade dåvarande Vägverket Region Stockholm tillsammans med Stockholm stad ett 10-årigt genomförandeavtal, avseende en gemensam vägtrafik- och driftcentral i Stockholm. Under 2010 påbörjades ett arbete med att gemensamt formulera ett nytt avtal mellan parterna. Detta nya avtal började gälla under 2013.

Inom ramen för det nya avtalet avser parterna behålla och utveckla den gemensamma trafikledningscentralen, kallad Nya Trafik Stockholm, men även att vidareutveckla verksamheten mot en regional, partsgemensam, plattform för trafikfrågor
i Stockholmsområdet. Inom den partsgemensamma regionala plattformen är tanken att utvecklingsprojekt ska drivas med syfte att förbättra trafiksituationen för regionen. Projektet Bättre trafikhantering vid evenemang, som drivs i samarbete mellan Trafikverket och Stockholms stad är ett sådant utvecklingsprojekt som har en tydlig koppling mot Nya Trafik Stockholm. Under tidsperioden 2013 till 2015 pågår en serie delprojekt för att förstå och kunna planera för bättre hantering av trafiken före, under och efter evenemang i Arenastaden respektive Globenområdet. Arbetet bakom denna rapport utgör ett delprojekt i Bättre trafikhantering vid evenemang.
Artikelnr: TV000125