Webbutik

MENY

Inventering av stationer och stationsnära miljöer - bilaga

Dokumentbeteckning 2014:175

Denna sammanställning från inventering av stationer och stationsnära miljöer är en bilaga till rapporten med samma namn som har tagits fram av Ramböll Sverige AB på uppdrag av Trafikverket. Här har all fakta från stationsinventeringarna sammanställts i en mall som Ramböll har tagit fram tillsammans med Trafikverket. Mallen grundar sig på riktlinjerna i ”Stationens basfunktioner och klassindelning” (TDOK 2013:0685).

Huvudrapport
Artikelnr: TV000122