Webbutik

MENY

Inventering av stationer och stationsnära miljöer - region syd

Dokumentbeteckning 2014:175

Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra en inventering av 30 stationer och stationsnära miljöer inom Region Syds geografiska område. Inventeringen syftar till att ge en helhetsbild över standarden på stationsplatserna och grundar sig i Trafikverkets ”Riktlinje för basfunktioner och klassindelning” (TDOK 2013:0685) som ska säkerställa att en
grundläggande och sammanhållen funktionsnivå uppnås.

Denna inventering ska ge en bild på hur stationerna är utformade och utrustade med samma syfte som riktlinjerna, nämligen att säkerställa en rimlig kvalitet som på sikt ska leda till mer sammanhängande, enhetliga och attraktiva stationsanläggningar för resenärer och samhället.

Bilaga till rapporten.
Artikelnr: TV000121