Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Mittstråket - från kust till kust

Dokumentbeteckning 2014:139
(ÅVS)

Mittstråket - Sundsvall-Östersund-Trondheim - är en viktig korridor för långa och korta resor och transporter.

Mittstråket betjänar många olika transportbehov såsom godstransporter, studiependling, arbetspendling och resor till regionens många besöksmål. Alla fyra trafikslag – väg, järnväg, luftfart och sjöfart - påverkar Mittstråkets funktionalitet. För att resor och transporter ska fungera bra är det en nödvändighet att kopplingarna mellan trafikslagen fungerar bra och smidigt.

Gods och människor bryr sig inte om gränser. Samarbetet över administrativa gränser såsom kommuner, län, fylken och länder har därför varit en avgörande pusselbit i den åtgärdsvalsstudie som har genomförts. Bland de organisationer som ingått i arbetet med åtgärdsvalsstudien kan nämnas nationella och regionala myndigheter, kommuner, näringslivsföreträdare från gods- och turismbranscherna och kollektivtrafikmyndigheter.

Åtgärdsvalsstudien kan ses som ett övergripande gemensamt planeringsunderlag för Mittstråket. Det skapar en gemensam plattform för de aktörer, myndigheter och organisationer som på olika sätt är involverade i planering och genomförande av ett långsiktigt hållbart rese- och transportsystem utefter Mittstråket.
Artikelnr: TV000113