Webbutik

MENY

Bank över Örabäcken, Storlien (Stora Helvetet) - expertgruppens utredning

Dokumentbeteckning: 2014:130

I november 2013 beslutade Trafikverket att stänga järnvägen mellan Storlien och riksgränsen för trafik, på grund av oro för att järnvägsbanken vid Stora helvetet var instabil. En expertgrupp tillsattes för att värdera stabilitetsriskerna, bedöma återupptagning av tågtrafiken och föreslå lämpliga uppföljningar och mätningar för att säkerställa trafikering av banken. Förslag på lämpliga åtgärder för att säkra bankens stabilitet har också tagits fram.

Bilagor till rapporten finns här.
Artikelnr: TV000094