Webbutik

MENY

Mobil datainsamling – Bilburen datainsamling för att kartlägga tjällyftning

Dokumentbeteckning: 2014:176

Även om vägar idag dimensioneras för att vara tjälsäkra så förekommer tjällyftningar både på nya och befintliga vägar. Tjällyftningarna kan orsak bestående skador och där tjällyftningarna varierar, även en säsongsberoende funktionellt nedsatt standard av vägnätet. De faktorer som påverkar tjällyftningarnas storlek är köld, vattentillgång och material. Dessa faktorer sammanfaller ofta med försämrad bärighet. Föreliggande rapport redovisar ett förslag på metodik för att kartlägga tjällyftningar längs och tvärs vägen.
Artikelnr: TV000092