Webbutik

MENY

Val av beläggning - kunskapsdokument

Dokumentbeteckning 2014:173

Valet av beläggning måste vid nybyggnad och underhåll ta hänsyn till en rad parametrar såsom trafik, vägkonstruktion, körfältets utformning, vägens tillstånd, klimat, årskostnad och en rad miljöparametrar. Syftet med detta kunskapsdokument är att tydliggöra och förstå de processer som ligger bakom valet av beläggning. Dokumentet ger råd för både utförande och totalentreprenader. Vidare finns en genomgång av de analysmetoder som är nödvändiga för att säkerställa att beläggningen får avsedda egenskaper. Dokumentet bör användas tillsammans med Trafikverkets råds och kravdokument med inriktning på vägbeläggningar.
Artikelnr: TV000090