Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie, öst-västliga resor och transporter i Sundsvall

Dokumentbeteckning: 2014:148
(ÅVS)

Trafikverket och Sundsvalls kommun har tillsammans med näringsliv, länsstyrelse, boende, pendlare och skolbarn tagit fram förslag på trafiklösningar för öst-västliga resor och transporter. Åtgärdsvalsstudien handlar framförallt om centrala Sundsvall och Bergsgatan, E14.

Artikelnr: TV000086