Webbutik

MENY

Livability på svenska

Dokumentbeteckning: 2014:177

Syftet med arbetet som denna rapport resulterat i var att genom att undersöka begreppet livability, och identifiera behov av kunskapsutveckling i relation till det, lägga grunden för ett nyanserat språkbruk kring transporters sociala aspekter och konsekvenser. Detta har gjorts genom att dels studera begreppet ”livability” i den amerikanska transportpolicykontexten,
relaterad forskning och liknande förhållningssätt i den svenska kontexten.
Artikelnr: TV000085