Webbutik

MENY

Dödsolyckor vid vägarbeten - en studie av trafikolyckor med dödlig utgång vid vägarbeten 2003-2013

Dokumentbeteckning: 2014:128

Syftet med den här studien är att studera trafikolyckor med dödlig utgång som inträffat i eller i anslutning till vägarbete 2003-2013, att komma med rekommendationer för att förhindra liknande olyckor samt förslag till förbättring av utredningar av dödsolyckor vid vägarbeten. Rapporten är baserad på Trafikverkets utredningar av dödsolyckor, s.k. djupstudier.
Artikelnr: TV000082