Webbutik

MENY

Åtgärder för minskade CO2-utsläpp - Trafikverket Region Stockholm

Dokumentbeteckning: 2014:134

Syftet med rapporten är att ge en översiktsbild och en värdering av det pågående arbete som Trafikverket Region Stockholm själva eller tillsammans med andra aktörer f.n. (juni år 2012) bedriver som bidrar till att nå klimatmålen samt att identifiera ytterligare åtgärder som kan stärka regionens förutsättningar att nå bland annat interna mål om klimatutsläpp och energieffektivisering.

Artikelnr: TV000076