Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2012-2013

Dokumentbeteckning: 2014:132

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2012-2013, baserad på data insamlade i Trafikverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TV000074