Webbutik

MENY

Påverkan och skydd av grundvattnet - E4 Förbifart Stockholm

Dokumentbeteckning: 100693

Förbifart Stockholm är en ny sträcka för E4 väster om Stockholm. Merparten av vägen, cirka 18 kilometer, byggs i tunnel under mark. I marken finns grundvatten som kommer att påverkas av bygget. I denna broschyr redovisas vi kortfattat vad som
kommer att hända när tunnlarna byggs, vilka risker som finns samt hur Trafikverket kommer att arbeta för att minimera riskerna.
Artikelnr: TV000066