Webbutik

MENY

Vilka dödsfall i vägtrafiken är suicid? Metodbeskrivning samt analys av åren 2010-2013

Dokumentbeteckning 2014:113

I den första utgåvan av metodbeskrivningen (publikation 2011:128) för suicidklassning av dödsfall i vägtrafiken rekommenderades att ytterligare information om psykosociala faktorer kring dödsfallen borde samlas in på ett systematiskt sätt för att höja kvaliteten på bakgrundsmaterialet. Ett arbete med att systematiskt samla in psykosociala bakgrundsfaktorer har pågått sedan 2012 och är sedan dess en del av metoden. Arbetssättet beskrivs i denna publikation. Utöver beskrivningen av den psykosociala granskningen har klarlägganden och förtydliganden kring klassningsarbetet genomförts. Dessutom har en analys av suicidfallen 2010-2013 utförts.


Artikelnr: TV000062