Webbutik

MENY

Resultat av enkäter om upphandlingar Grundpaket drift 2007 (2006)

Dokumentbeteckning: 2008:123

Dokumentet presenterar resultaten av enkäter om upphandlingar Grundpaket drift 2007 (2006). Målgrupper för de enkäterna var entreprenörernas kalkylerare och platschefer samt Vägverkets regionala beställare för Grundpaketen år 2007 (2006). Undersökning är en del i ett projektet inom Vägverket. Syftet med enkäten är att studera upphandlingar i relation till utveckling efter 2000 samt att få synpunkter på, utvärdera och utveckla Grundpaket drift.
Artikelnr: TV000045