Webbutik

MENY

Tvådimensionell transport av salt, vatten och värme i vägkroppen

Dokumentbeteckning: 2010:100

Denna publikation är ett led i utvecklingen av förståelsen av de hydrologiska förloppen inom ett vägområde. Projektet hade en nära anknytning till den doktorsavhandling som författaren till denna rapport Klas Hansson lade fram år 2005. En insikt som vuxit fram under en rad år är att vägdiken sällan fungerar som vattenförande kanaler. Publikationen och avhandlingen ger tillsammans en rad viktiga insikter om avvattningsförloppet och vägdikens betydelse eller frånvaro av betydelse i sammanhanget.

Artikelnr: TV16874