Webbutik

MENY

Två metoder för gemensam planering av bebyggelse och trafik

Dokumentbeteckning: 2003:147

Idag finns det inga bra beslutsunderlag för en gemensam planering av trafik och bebyggelse. Därför har Vägverket finansierat denna studie som syftar till att undersöka två metoder som ger ökad kunskap vid stadsplanering. De två metoderna som utvärderas är den nederländska ABC-principen samt restidskvotsanalyser.

Artikelnr: TV11662