Webbutik

MENY

Tunnelsäkerhet - släckvattenssystem i järnvägstunnlar

Dokumentbeteckning: 2013:181

Befintliga släckvattensystemen i äldre järnvägstunnlar har i de flesta fallen utformats efter den lokala räddningstjänstens önskemål, utan att följa något särskilt regelverk. Från 2008 gäller TSD Tunnelsäkerhet för tunnlar längre än 1000 m, vilket bland annat innefattar krav på vattenförsörjning.

Rapporten syftar till att värdera gällande krav på vattenförsörjning och utreda framtida behov och utformning av släckvattensystem i järnvägstunnlar. Målsättningen är att framtida släckvattensystem för järnvägstunnlar ska dimensioneras och utformas för en realistisk räddningsinsats där man tagit hänsyn till räddningstjänstens möjligheter att genomföra insatsen med acceptabel risk för räddningstjänstens personal.

Grunden för en räddningsinsats i en tunnel är att passagerarna själva har utrymt tunneln och att endast ett mycket begränsat antal kan finnas kvar i tunneln. Det är räddandet av dessa som är räddningstjänstens primära uppgift.

Artikelnr: TV17604