Webbutik

MENY

TRVR Väg

Dokumentbeteckning: 2011:073

TRVR Väg (2011:073) är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. Dokumentet ersätter VVR Väg (VV Publ 2009:121) som upphör att gälla.

Dokumentet ska vid projektering användas tillsammans med TRVK Väg (TRV 2011:072) samt TRV Geo (TRV 2011:047) som hänvisar till detta dokument.

I dokumentet finns hänvisning till "Vägdagvatten. Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd" (publikation 2011:112)’

Artikelnr: TV16952