Webbutik

MENY

TRVR Tunnel 11

Dokumentbeteckning: 2011:088

Ersatt av RÅD Tunnelbyggande TDOK 2016:0232 version 1.0 som finns i
Trafikverkets Dokumentcenter.


TRVR Tunnel (TRV 2011:088) är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets råd vid dimensionering och utformning av tunnlar. TRVR Tunnel är av dokumenttypen råd. TRVR Tunnel är en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning.
TRVR Tunnel ska användas för tunnlar från och med den 1 februari 2012. Dokumentet används tillsammans med TRVK Tunnel (TRV 2011:087) som hänvisar till detta dokument samt TK Geo (TRV 2011:047).
Avsteg från dessa tekniska råd ska verifieras enligt god ingenjörsmässig sed.

Artikelnr: TV17084