Webbutik

MENY

TRVR Alternativa material

Dokumentbeteckning: 2011:061

TRVR Alternativa material (TRV 2011:061)innehåller råd för konstruktion av vägar med masugnsslagg, krossad betong eller asfaltgranulat. Kraven återfinns i TRVK Alternativa material (TRV 2011:060). Krav på material, utförande och kontroll anges i TRVKB Alternativa material (2011:062). Dokumentet ersätter VVR Alternativa material (Publ 2009:159) som upphör att gälla.

Artikelnr: TV17428