Webbutik

MENY

TRVMB 704: Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning

Dokumentbeteckning: 2011:005

Denna metod avser bestämning av vattenkänsligheten hos provkroppar av asfalt-beläggning. Provkropparna kan antingen borras ur beläggningen eller tillverkas på laboratorium. I det senare fallet kan antingen verks- eller laboratorietillverkad massa användas. Valfri packningsmetod får användas vid packning på laboratorium.

Artikelnr: TV16827