Webbutik

MENY

TRVMB 703: Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning

Dokumentbeteckning: 2011:004

Denna metodbeskrivning behandlar hur prover tas ut från en given yta (prov-tagningsytan) färdig beläggning av asfaltbetong vid leveranskontroll och tvist.

Artikelnr: TV16824