Webbutik

MENY

TRVMB 301- Beräkning av tjällyftning

Dokumentbeteckning: 2011:084

Metodbeskrivningen avser beräkning av tjällyftningen i en vägkropp. Tjällyftningen begränsas för att undvika ojämna lyftningar på vintern och bärighetsproblem under tjällossningen. Beräkningen utförs med datorbaserat dimensioneringsverktyg som specificeras i metodbeskrivningen. Vid beräkningen krävs kännedom om vägkroppens och undergrundens uppbyggnad och material.

 

 

Artikelnr: TV16975