Webbutik

MENY

TRVMB 114 -Bearbetning av deflektionsmätdata, erhållna vid provbelastning av väg med FWD-apparat

Dokumentbeteckning: 2012:051

Metoden har reviderats.
Den omfattar formler för beräkning av enkla bärighetsmått, en enkel metod för bärförmågeklassning samt  användning av fallviktsdata  som  stöd vid dimensionering med programmet PMS Objekt.
Artikelnr: TV17145