Webbutik

MENY

TRVMB 112 - Deflektionsmätning vid provbelastning med fallviktsapparat

Dokumentbeteckning: 2012:050

Metoden innebär att mäta vägkonstruktionens nedsjunkning under provbelastning motsvarande överfart av ett tungt fordon . Den har reviderats främst med införande av mätklasser, som avser att anpassa mätinsatserna till syftet med mätningarna. Data från mätning kan nyttjas som underlag för bärighetsklassning och vid utformning av belastningsrestriktioner, för att prognostisera tillståndsutv., för planering av strukturella åtgärder, samt vid utvärdering av genomförda åtgärders uppnådda effekter.
Artikelnr: TV17144