Webbutik

MENY

TRVKB Alternativa material

Dokumentbeteckning: 2011:062

TRVKB Alternativa material innehåller krav på material, utförande och kontroll för konstruktion av vägar byggda med masugnsslagg, krossad betong eller asfaltgranulat. Krav och råd för projektering/konstruktion återfinns i TRVK Alternativa material (TRV 2011:060) respektive TRVR Alternativa material (TRV 2011:61). Dokumentet ersätter VVKB Alternativa material (Publ 2009:160) som upphör att gälla.

Artikelnr: TV17429