Webbutik

MENY

TRVKB 10 Obundna lager

Dokumentbeteckning: 2011:083

TRVKB 10 Obundna lager (TDOK 2011:265) är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets krav på levererat material till obundna överbyggnadslager och kontroll av material, nivå och bärighet för obundna lager och terrassytan i vägkonstruktioner.
Dokumentet ska användas tillsammans med AMA Anläggning 10 som hänvisar till dokumentet.

TRVKB 10 Obundna lager ska användas från och med den 15 juni 2011. Dokumentet ersätter VVTBT Obundna lager 09 som upphör att gälla.

Artikelnr: TV16958