Webbutik

MENY

TRVKB 10 Bitumenbundna lager

Dokumentbeteckning: 2011:082

TRVKB 10 Bitumenbundna lager (TRV 2011:082) innehåller Trafikverkets krav på tillverkning och färdig produkt samt krav på levererat material till bitumenbundna lager. 
Dokumentet ska användas från och med den 15 juni 2011 tillsammans med AMA Anläggning 10.
Dokumentet ersätter VVTBT Bitumenbundna lager 09 rev 2  Publikation 2010:093 som upphör att gälla.

OBS!
Det rekommenderas dock att senaste version av Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 som finns bland Trafikverkets styrande och stödjande dokument, används tillsammans med AMA Anläggning 10 under förutsättning att eventuella motstridigheter beaktas och hanteras vid upprättande av teknisk beskrivning.

Artikelnr: TV16956