Webbutik

MENY

TRVK Väg

Publikationen trycks upp vid beställning. Räkna med cirka åtta arbetsdagar för tryck och leverans. En avgift för porto tillkommer.

Dokumentbeteckning: 2011:072

TRVK Väg är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. Dokumentet ersätter VVK Väg (VV Publ 2009:120) som upphör att gälla.

Dokumentet ska vid projektering användas tillsammans med
TRVR Väg (TRV 2011:073) samt TRV Geo (TRV 2011:047) som hänvisar till detta dokument.

Artikelnr: POD16951
314,00 kr