Webbutik

MENY

TRVK Bro 11

Dokumentbeteckning: 2011:085

 

Ersatt av Krav Brobyggande TDOK 2016:0204 version 1.0 som finns i
Trafikverkets Dokumentcenter.

 


 
TRVK Bro 11, del A ändringsbeslut daterat 2013-05-15

Del A i TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11 är i sin helhet reviderad.
Ändringen ska tillämpas i entreprenader och projekteringsuppdrag upphandlade efter den 30 juni 2013.
Den nya utgåvan för  regelverket ’Del A i TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11’ återfinns tillsammans med information om ikraftsättande på Trafikverkets sida:
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Tekniska-dokument/Bro-och-tunnel/Bro-och-tunnel---dokument/

Där finns också ändringsbeslut och uppdatering av regelverket ”TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11 – del A” :
http://www.trafikverket.se/PageFiles/88087/20130515_skrivelsebeslut_trvk_bro11_och_trvr_bro11_revidering_del_a_bilagor_2_och_103.pdf
http://www.trafikverket.se/PageFiles/88087/20130515_skrivelsebeslut_trvk_bro11_och_trvr_bro11_revidering_del_a_bilagor_2_och_103.pdf

TRVK Bro är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av broar och vissa andra i TRVK Bro angivna byggnadsverk. TRVK Bro ska användas från och med den 1 februari 2012. Redan framtagna förfrågningsunderlag baserade på TK Bro (VV 2009:27, BVS1583.10) får dock användas vid upphandlingar som kommer att avslutas senast den 1 maj 2012.
Dokumentet ska vid projektering användas tillsammans med TRVR Bro (TRV 2011:086) samt TK Geo (TRV 2011:047). 

Artikelnr: TV17070