Webbutik

MENY

TRVK Alternativa material

Dokumentbeteckning: 2011:060

TRVK Alternativa material innehåller krav som ska uppfyllas för vägkonstruktion innehållande masugnsslagg, krossad betong eller asfaltgranulat. Råd till kraven återfinns i TRVR Alternativa material (TRV 2011:061). Krav på material, utförande och kontroll anges i TRVKB Alternativa material (TRV 2011:062). Dokumentet ersätter VVK Alternativa material (Publ 2009:158) som upphör att gälla.

Artikelnr: TV17427