Webbutik

MENY

TRVAMA Anläggning 10 Rev 2

Dokumentbeteckning: 2012:219

Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 10

TRVAMA Anläggning 10 Rev 2 (TRV 2012:219) är ett Trafikverksdokument som innehåller  Trafikverkets ändringar och tillägg till:
- AMA Anläggning 10 utgiven av Svensk Byggtjänst
- AMA - Nytt AMA Anläggning 10 till och med nr 2/2012.

TRVAMA Anläggning 10 Rev 2 ska användas när den objektspecifika tekniska beskrivningen ansluter till AMA Anläggning 10.
Relevanta koder inklusive rubrik med tillhörande texter, figurer och tabeller från TRVAMA Anläggning 10 Rev 2 ska överföras till den objektspecifika tekniska beskrivningen.
TRVAMA Anläggning 10 Rev 2 ska användas från och med den 19 november 2012 och ersätter TRVAMA Anläggning 10 Rev 1 (TRV 2012:123) som upphör att gälla.

Artikelnr: TV17353