Webbutik

MENY

TRVAMA Anläggning 10 Rev 1

Dokumentbeteckning: 2012:123

TRVAMA Anläggning 10, revision 1,  innehåller Trafikverkets ändringar och tillägg av AMA Anläggning 10 utgiven av Svensk Byggtjänst.
Den som upprättar objektsspecifika beskrivningar åt Trafikverket får färdigformulerade ändringar och tillägg till AMA Anläggning 10.
Som komplement till RA Anläggning 10 finns för vissa koder även råd- och anvisningstexter.

TRVAMA Anläggning 10 Rev 1 upphör att gälla 2012-11-19; då den är ersatt av TRVAMA Anläggning 10 Rev 2.

Artikelnr: TV17245