Webbutik

MENY

Trimnings- och miljöåtgärder - underlagsrapport till Nationell plan för Transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:148

Trimnings- och miljöåtgärder är åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och syftar till att med mindre och effektiva åtgärder utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Åtgärderna delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, säkerhet och miljö. Åtgärderna planeras och prioriteras i Trafikverkets verksamhetsplanering, vilket innebär en värdefull flexibilitet på så sätt att rätt åtgärder kan genomföras vid rätt tidpunkt för att möta brister och behov och därigenom åstadkomma en förbättring i transportsystemet.
Artikelnr: TVD-7507