Webbutik

MENY

Trender inom teknisk utveckling och åtgärder för energieffektiva arbetsmaskiner

Dokumentbeteckning: 2013:130

På uppdrag av Trafikverket har Sweco genomfört en kartläggning av hur tillverkare av arbetsmaskiner arbetar med teknisk utveckling, IT-stöd och andra åtgärder för att minska bränsleförbrukning och emissioner till luft från såväl gamla som nya maskiner. För att kunna erhålla en mer fullödig bild över nuläget har även marknadens behov och efterfrågan på bränslesnåla maskiner ingått i kartläggningen.

Artikelnr: TV17589