Webbutik

MENY

Trender i transportsystemet - Trafikverkets omvärldsanalys 2018

Dokumentbeteckning: 2018:180

I Trafikverkets tredje omvärldsanalys uppmärksammas långsiktiga trender som bedöms kunna få stor inverkan på Trafikverket och aktörer i vår nära omvärld. En översyn och uppdatering har gjorts av de trender som beskrevs i Trafikverkets andra omvärldsanalys som publicerades år 2014.

Megatrender är förändringar på ett övergripande samhällsplan och som är långsiktiga och globala till sin karaktär. Trender i transportsystemet är förändringar som sker specifikt i transportsystemet och har sin grund i megatrenderna. I rapporten beskrivs även förändringar i statens och det offentligas roll och styrning. I ett avslutande avsnitt ges en översikt över hur trenderna kan leda fram till olika vägval.

Artikelnr: TVD-27446