Webbutik

MENY

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050

Dokumentbeteckning: 2012:100

Trafikverket avrapporterar den 27 april 2012 uppdraget om kapacitet och effektivitet i transportsystemet till regeringen. Uppdraget har omfattat alla trafikslag och tidsperspektiv till år 2021 och till år 2025 och dessutom en utblick till år 2050. I enlighet med regeringens beslut har arbetet inriktats på åtgärder som ger utökad kapacitet och som bidrar till ett robustare och effektivare användande och till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Artikelnr: TV17210