Webbutik

MENY

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050

Dokumentbeteckning: 2012:101

Trafikverket avrapporterar den 27 april 2012 uppdraget om kapacitet och effektivitet i transportsystemet till regeringen. Uppdraget har omfattat alla trafikslag och tidsperspektiv till år 2021 och till år 2025 och dessutom en utblick till år 2050.

Detta är en sammanfattning av huvudrapporten.

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.

Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: TV17219