Webbutik

MENY

Transportplanering 2.0. En åtgärd initierad av Miljömålsrådet

Dokumentbeteckning: 2018:227

Detta tankepapper har tagits fram utifrån diskussioner och inspel från en myndighetsgemensam arbetsgrupp ledd av Trafikverket inom ramen för Miljömålsrådet. Det innehåller övergripande analys av områden som behöver utvecklas och förslag på insatser för att åstadkomma en transportplanering med en bredare ansats än dagens infrastrukturplanering. I denna integreras flera styrmedel, planeringsprocesser och politikområden i syfte att öka möjligheterna för att samhället ska nå mål för en hållbar utveckling.
Artikelnr: TVD-32627