Webbutik

MENY

Trafikverkets prognos för inrikesflyg

Dokumentbeteckning: 2012:222

Syftet med denna rapport är att diskutera prognosmetoder och faktorer bakom utvecklingen fram till 2012, att bedöma den framtida utvecklingen och att åstadkomma ett underlag för senare prognoser på flygplatsnivå. Parallellt med detta arbete har bland annat de delar av Kapacitetsutredningen 2012 som behandlar långväga persontransporter reviderats. Prognosen för inrikesflyget är nu ett intervall mellan noll och en procents årlig tillväxt. Mittalternativet, dvs. 0,5 % årlig tillväxt, ger 3,8 miljarder personkilometer år 2030 och knappt 4,3 år 2050.

Mer information om Trafikverkets basprognoser kan du hitta här.

Artikelnr: TV17359