Webbutik

MENY

Trafikverkets miljöutredning 2020

Dokumentbeteckning: 2020:254

Trafikverket lyder under förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Det finns krav på miljöutredning i förordningen. Enligt förordningen ska miljöutredningen uppdateras vid väsentliga förändringar eller minst vart femte år. Trafikverkets tidigare miljöutredning var från 2015 vilket innebar att den behövde uppdateras under 2020 för att uppfylla förordningens krav. Syftet med miljöutredningen är att utreda den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Miljöutredningen ska sedan ligga till grund för det ständiga förbättringsarbetet och miljöledningssystemets inriktning och utformning.
Artikelnr: TVD-68736