Webbutik

MENY

Trafikverkets miljörapport 2019

Dokumentbeteckning: 2020:077

Trafikverket publicerar årligen en miljörapport som fokuserar på transportsystemet i Sverige och Trafikverkets arbete med miljö- och hälsopåverkan. Trafikverkets vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle.

Trafikverket är infrastrukturhållare för statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Arbetet med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälsosynpunkt sker i samverkan med andra aktörer.

Miljörapporten beskriver tillståndet inom Trafikverkets prioriterade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Rapporten innehåller även ett temaavsnitt. Årets temaavsnitt är ”Säkra passager för djur minskar viltolyckor och stärker biologisk mångfald”.
Artikelnr: TVD-61868