Webbutik

MENY

Trafikverkets miljörapport 2016

Dokumentbeteckning: 2017:090

 

Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen uppnås och utifrån hänsynsmålet bidra till Sveriges miljömål. Trafikverkets vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle. Arbetet med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälsosynpunkt sker i samverkan med andra aktörer. Trafikverket tar årligen fram en miljörapport som beskriver tillståndet i transportsystemet inom Trafikverkets prioriterade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Nytt för 2016 är att rapporten innehåller ett temaavsnitt. I år är temat klimatkrav på infrastruktur.

 

 

Artikelnr: NP-5210