Webbutik

MENY

Trafikverkets miljörapport 2012

Dokumentbeteckning: 2013:135

Trafikverkets miljörapport 2012 tar upp tillståndet inom redovisat miljöområde, de åtgärder Trafikverket genomfört för att bidra till de svenska miljökvalitetsmålen och den effekt som åtgärderna fått.

Ny version, ersätter publikation 2013:061

Artikelnr: TV17575