Webbutik

MENY

Trafikverkets miljörapport 2011


Dokumentbeteckning: 2012:075

Denna redovisning avser Trafikverkets arbete för att bidra till de transportpolitiska miljömålen samt miljökvalitetsmålen. I regleringsbrevet för verksamhetsår 2011 ställs krav på att Trafikverket i samband med årsredovisningen 2011 redovisar denna  verksamhet i en särskild rapport. Redovisningskravet avser att redovisa de åtgärder som vidtagits under 2011 i detta syfte.  
Artikelnr: TV17163